Implantul cohlear

stimularea electrica a urechii interne

Suplinirea functiei auditive a urechii prin stimularea directa a nervului auditiv

Implantul cohlear poate înlocui, cel puţin parţial, funcţia pierduta a urechii interne prin stimularea electrică directă a nervului auditiv. Urechea externă şi medie sunt astfel complet scurtcicuitate şi nu mai au nici un rol în perceperea sunetelor dupa amplasarea unui Implant Cohlear.

Cum funcţionează Implantul Cohlear ?

Diagrama funcţională a sistemului de implant cohlear MED-EL COMBI 40/40+

  • 1. sunetele sunt culese de către un microfon mic
  • 2. procesorul vocal TEMPO+ codifică semnalul acustic în impulsuri electrice în funcţie de strategia de codare a tip CIS+
  • 3. semnalul astfel codat este trimis prin cablu la antenă
  • 4. antena trimite semnalul şi energia necesară prin pielea intactă la implantul de mare performanţă tip MED-EL
  • 5. electronica implantului cohlear tip MED-EL decodează semnalul şi trimite un „low-current impulse pattern” la electrozii din cohlee
  • 6. contactele-perechi ale electrozilor utilizează „modelul” decodat de impuls pentru a stimula nervul auditiv la nivele diferite. La rândul său, nervul auditiv trimite impulsurile neuronale la evenimente acustice
  • 7. întregul proces necesită câteva milisecunde care corespund, ca întârziere, funcţionării unei urechi normale.